Om oss

30 år i branschen har gett oss ett brett kunnande!

Våra medarbetare har en mycket gedigen erfarenhet när det gäller plåtbearbetning, svetsning och lackering. Vi kan även erbjuda konstruktionshjälp och slutmontering vilket gör att kunden får en komplett produkt.

Produktionsanläggningen upptar idag en yta på 6000m² och 2000m² kallförråd. Produktionen bemannas idag av 25 medarbetare.


Kvalitetspolicy

Vår framgång som legotillverkare inom plåtbearbetning bygger på samverkan med våra kunder, medarbetare och ägare. Alla våra mål ska bidra till att stärka denna samverkan.

Vi bidrar till våra kunders framgång genom grundlig kunskap om deras behov och ständig förbättring av vår förmåga att leva upp till dessa.

Vi är lagspelare och vill bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang för att ständigt förbättra vår förmåga, våra processer, arbetsmetoder och motivation.  

Vi har fokus på att uppfylla intressenters krav, minska slöserier och göra rätt saker på rätt sätt, vilket leder till högre kvalitet, effektivitet samt en bra lönsamhet över tid.

Lycksele 2016-03-21

Jonas Öhman VD

En komplett leverantör – Läs vår broschyr!