Välkommen till

JM InduTech AB

Vi fixar allt till er från konstruktion, plåtbearbetning till färdig lackad produkt.
JM INDUTECH AB

Ditt förstahandsval i plåtbranschen

Verksamheten bedrivs i egna lokaler i metropolen Lycksele. Vi producerar allt från prototyper, små serier till stora volym seier. JM Indutech löser helt enkelt det ni vill ta fram i plåt.

Våra tjänster

Kontakt