Välkommen till

JM InduTech AB

Vi fixar allt till er från konstruktion, plåtbearbetning till färdig lackad produkt.
JM INDUTECH AB

Ditt förstahandsval i plåtbranschen

Verksamheten bedrivs i en 6000 kvadratmeter som verkstadshall, utrustad med moderna maskiner med stor kapacitet. JMI:S produktion kännetecknas av kvalitet, flexibilitet och gedigen erfarenhet - genom hela produktionen.

Våra tjänster

Kontakt